Поддръжка на компютърни системи и мрежи

Поддръжка на компютърни мрежи от "Гийк""

Поддръжка на компютърни мрежи, лаптопи, принтери, копири, видеонаблюдение и касови апарати от „Гийк““

Всеки компютър и мрежа се нуждаят от поддръжка и профилактика. Ние сме наясно с това и Ви предлагаме абонамента и инцидентна поддръжка.

Професионалното поддържане на компютърни системи и мрежи не се свежда единствено до инсталиране на софтуер. По-важно е предотвратяването на проблеми, което може да стане единствено чрез следене за правилното функциониране на хардуера и софтуера.

Когато работите с нас разполагате с екип от ИТ специалисти, обслужващи множество компютърни мрежи. Най-голямото ни предимство е богатият опит, който се трупа, чрез сблъскване всекидневно с разнообразни проблеми. Второто и не по-маловажно е цената. Тя е по-ниска от назначаването на системен администратор.

С оглед на по-качествената и безпроблемна работа на компютрите и локалната компютърна мрежа в офиса, магазина, заведението, склада и всяко друго работно място ние Ви предлагаме абонаментна поддръжка на компютърна техника, периферни устройствa и мрежи. Тъй като сме убедени, че профилактиката е най-добрата превенция на проблеми, в абонамента е включено планирано посещение, което се съгласува с клиента.

Когато компютърната техниката Ви създава проблеми, а Вие не сте подписали договор за абонаментна поддръжка, можете да се възползвате от инцидентната ни поддръжка.

При необходимост предоставяме оборотна техника.