Проектиране и изграждане на  компютърни мрежи

Компютърната мрежа улеснява комуникацията и повишава ефективността на служителите във всяка фирма. Обикновено във всеки офис се изгражда локална мрежа, за да може да има достъп до интернет и за да се споделят файлове, принтери и скенери.

Според броят на устройствата (сървърите, рутерите, суичовете, настолните компютри, лаптопите, таблетите, телефоните и телевизори) се делят на малки и големи. В принципът им на работа няма съществени разлики. Познаването на протоколите позволява опитимизирането на мрежите, за да бъдат максимално ефективни и сигурни.

Според среда, в която се осъществява преносът на данни, компютърните мрежи се делят на кабелни и безжични. Двата типа има своите предимства и недостатъци. Безжичните мрежи са много по-удобни и липсата на кабели ги прави все по-желани. От друга страна кабелните мрежи имат по-голяма пропускателна способност в ниският ценови сегмент.

Ние сме наясно с OSI моделът, съвременните стандарти и се съобразяваме с тях при проектирането на компютърни и комуникационни мрежи. Заедно с опитът, който имаме при изграждането на мрежи от компютърни системи, имплементираме надеждни и сигурни решения.