ИТ консултации

Гийк предлага услугата ИТ консултации по всички въпроси, свързани с функционирането на  хардуера и софтуера в съвременните компютърни и комуникационни системи.

  • Внедряване на софтуер – търговски, складов, финансов, за управление на бизнес. Офис, системни и инжинерни и графични програми.
  • Избор на оптимална технология и ИТ инфраструктура за нуждите на вашият бизнес.
  • Готови решения, свързани с обработка на данни и защита на тяхната сигурност.
  • Имплиментиране на решения с отворен код.
  • Консултации при проектиране и изграждане на компютърни мрежи.
  • Цялостни софтуерни и хардуерни решения.
  • Анализ на информационна сигурност.
  • Внедряване на модерни „облачни“ услуги.

Липсата на експертно мнение, при внедряването на информационни технологии, може да коства много пари и нерви.  Консултантските услуги, могат да намалят цената на множество ИТ процеси, свързани с внедряването на нови информационни технологии или миграция към различна софтуерна и хардуерна система. Нашият опит, знания и аналитични умения, свързани с проектиране и внедряване на решения за бизнеса ще спестят вашите пари!