Инсталиране на Windows, Linux и Mac OS

Предлагаме професионално инсталиране на операционни системи, без значение от сложността. Имаме богат опит в инсталирането и конфигурирането, както на потребителски операционни системи, така и на сървърни – Windows, Linux, BSD и MAC OS. Запознати сме със спецификите на всяка от тях и как работят на разнообразен хардуер. Ежедневният опит с администрирането на стотици компютри ни сблъсква с техните предимства и недостатъци. Затова това сме наясно с тях и можем да ви окажем експертна помощ в избора на системен софтуер, от който зависи стабилността в работата на всяка компютърна система.